Thông tin độc giả
Sách mới cập nhật
Ký hiệu xếp giá:
Các chủ đề trong sách được trình bày ngắn gọn với nhiều hoạt động đa dạng, nhiều hình minh hoạ sinh động, dễ hiểu, góp phần hỗ trợ giáo viên và học sinh trong công tác dạy- học về phòng cháy và chữa...
Ký hiệu xếp giá:
Cấu trúc sách khoa học. Mạch kiến thức trong sách mang tính đồng tâm xoắn ốc. Đa dạng hình thức bài tập, lồng ghép câu chuyện, tình huống từ thực tế. Bài học gần gũi với lứa tuổi học sinh, lồng ghép...
Ký hiệu xếp giá:
Cấu trúc sách khoa học. Mạch kiến thức trong sách mang tính đồng tâm xoắn ốc. Đa dạng hình thức bài tập, lồng ghép câu chuyện, tình huống từ thực tế. Bài học gần gũi với lứa tuổi học sinh, lồng ghép...
Ký hiệu xếp giá:
Cấu trúc sách khoa học. Mạch kiến thức trong sách mang tính đồng tâm xoắn ốc. Đa dạng hình thức bài tập, lồng ghép câu chuyện, tình huống từ thực tế. Bài học gần gũi với lứa tuổi học sinh, lồng ghép...
Ký hiệu xếp giá:
Cấu trúc sách khoa học. Mạch kiến thức trong sách mang tính đồng tâm xoắn ốc. Đa dạng hình thức bài tập, lồng ghép câu chuyện, tình huống từ thực tế. Bài học gần gũi với lứa tuổi học sinh, lồng ghép...
Ký hiệu xếp giá:
Cấu trúc sách khoa học. Mạch kiến thức trong sách mang tính đồng tâm xoắn ốc. Đa dạng hình thức bài tập, lồng ghép câu chuyện, tình huống từ thực tế. Bài học gần gũi với lứa tuổi học sinh, lồng ghép...
Ký hiệu xếp giá:
Cấu trúc sách khoa học. Mạch kiến thức trong sách mang tính đồng tâm xoắn ốc. Đa dạng hình thức bài tập, lồng ghép câu chuyện, tình huống từ thực tế. Bài học gần gũi với lứa tuổi học sinh, lồng ghép...
Ký hiệu xếp giá:
Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức là một cuốn sách của Thích Nhất Hạnh, trong đó ông giải thích về chánh niệm, tỉnh thức và cách để quán thân, quán tâm1. Thông qua cuốn sách này, Thích Nhất Hạnh mong muốn...
Ký hiệu xếp giá:
Sách là một tuyển các tác phẩm bút ký, ghi chép được chọn lọc từ các trại sáng tác của Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai, kể cả các trại sáng tác "tại chỗ" do hoàn...
Ký hiệu xếp giá:
Người Mường là một trong hơn 40 dân tộc thiểu số ở Đồng Nai với dân số là 3.243 người. Người Mường có nguồn gốc từ các tỉnh Hòa Bình và Phú Thọ di cư đến Đồng Nai từ năm 1954. Ngôn ngữ của người...
Đang xem: 120