Thông tin độc giả
Oxford Discover Future 4. Student book

Ký hiệu xếp giá
428 O400X
Dewey
428
Xuất bản
China: Oxford University Press, 2020
Mô tả
151tr ; hình ảnh; 30 cm
ISBN
9780194114219
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Sách ngoại văn; Tham khảo; Tiếng Anh
Ngày cập nhật
08/07/2024 02:23 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
The Student Book is packed full of interesting and thought-provoking content to keep students of all abilities fully engaged and motivated.---Sách dành cho học sinh chứa đầy nội dung thú vị và kích thích tư duy để giúp học sinh ở mọi khả năng luôn hứng thú và có động lực.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  LHBS 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011717  Còn  Rỗi          
100011718  Còn  Rỗi          
100011719  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 435