Thông tin độc giả
When Braeth Becomes Air

Ký hiệu xếp giá
813 WH203B
Dewey
813
Xuất bản
Lon don: Vintage, 2027
Mô tả
228tr ; 20 cm
ISBN
9781784701994
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ung thư phổi; Bác sĩ; Mỹ; Tự truyện
Ngày cập nhật
09/07/2024 02:39 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
A doctor's profound experience in fighting against the evil lung cancer - From being a doctor to a patient and the way he faces life, works hard, and dedicates , studying, thinking about medicine, about life, death and contemplations about human life---Trải nghiệm sâu sắc của một bác sĩ trong giai đoạn đấu tranh chống lại căn bệnh ung thư phổi quái ác - Từ cương vị bác sĩ trở thành một bệnh nhân và cách thức mà ông đối diện cuộc đời, chăm chỉ làm việc, cống hiến, học, trăn trở về ngành y, về sự sống, cái chết cùng những suy niệm về đời người
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  LHBS 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011725  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 453