Thông tin độc giả
Fact Fullness, Ten Reasons We Are Wrong About The World

Ký hiệu xếp giá
155.9042 F101T
Dewey
155.9042
Xuất bản
lần 1. - Sceptre, 2018
Mô tả
342tr ; 18 cm
ISBN
9781473637474
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Sách ngoại văn; Tâm lí học; Stress; Kiểm soát
Ngày cập nhật
09/07/2024 03:40 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Presenting our flawed understandings of the world and doing so based on actual data; about the jobs you can do in the world; helps change the way you perceive the world and empowers you to cope with stress, take steps and seize future opportunities---Trình bày các công thức nhận biết sai lệch của chúng ta về thế giới và thực hiện thế dựa trên dữ liệu thực tế; về những công việc bạn có thể làm ở thế giới; giúp thay đổi cách nhận thế giới và truyền sức mạnh cho bạn để ứng phó với cơn căng thẳng, bước khởi động cũng như nắm bắt cơ hội trong tương lai
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  LHBS 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011727  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 434