Thông tin độc giả
Diary Of A Wimpy Kid: The Ugly Truth (book 5)

Ký hiệu xếp giá
813 D301R
Dewey
813
Xuất bản
Untied King dom (Vương quốc Anh): Penguin Random House, 2008
Mô tả
217tr ; minh họa; 20 cm
ISBN
9780141340821
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Văn học thiếu nhi; Mỹ; Truyện; Sách ngoại văn; Tiếng Anh
Ngày cập nhật
10/07/2024 02:19 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Greg Heffley has always been in a hurry to grow up. But is getting older really all it's cracked up to be? Suddenly Greg is dealing with the pressures of boy-girl parties, increased responsibilities, and even the awkward changes that come with getting older. And after a fight with his best friend Rowley, it looks like Greg is going to have to face the "ugly truth" all by himself...---Greg Heffley luôn vội vã trưởng thành. Nhưng liệu việc già đi có thực sự là tất cả? Đột nhiên Greg phải đối mặt với áp lực của những bữa tiệc trai gái, trách nhiệm ngày càng tăng và thậm chí cả những thay đổi khó xử khi già đi. Và sau cuộc cãi vã với người bạn thân Rowley, có vẻ như Greg sẽ phải một mình đối mặt với "sự thật xấu xí"...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  LHBS 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011728  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 453