Thông tin độc giả
Diary Of A Wimpy Kid: Dog Days (book 4)

Ký hiệu xếp giá
813 D301R
Dewey
813
Xuất bản
Untied King dom (Vương quốc Anh): Penguin Random House, 2011
Mô tả
214tr ; minh họa; 20 cm
ISBN
9780141331973
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Văn học thiếu nhi; Mỹ; Truyện; Sách ngoại văn; Tiếng Anh
Ngày cập nhật
10/07/2024 04:40 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
It’s summer vacation, the weather’s great, and all the kids are having fun outside. So where’s Greg Heffley? Inside his house, playing video games with the shades drawn. Greg, a self-confessed “indoor person,” is living out his ultimate summer fantasy: no responsibilities and no rules. But Greg’s mom has a different vision for an ideal summer . . . one packed with outdoor activities and “family togetherness.”---Đang là kỳ nghỉ hè, thời tiết rất đẹp và tất cả bọn trẻ đều đang vui chơi bên ngoài. Vậy Greg Heffley đâu? Trong nhà anh ấy, chơi trò chơi điện tử với rèm kéo. Greg, một người tự nhận mình là “người hướng nội”, đang sống theo giấc mơ mùa hè tuyệt đỉnh của mình: không trách nhiệm và không có quy tắc. Nhưng mẹ của Greg lại có tầm nhìn khác về một mùa hè lý tưởng. . . một nơi có nhiều hoạt động ngoài trời và “sự đoàn kết của gia đình”.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  LHBS 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011730  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 446