Thông tin độc giả
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
8 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 813 D301R
It’s summer vacation, the weather’s great, and all the kids are having fun outside. So where’s Greg Heffley? Inside his house, playing video games with the shades drawn. Greg, a self-confessed...
Ký hiệu xếp giá: 813 D301R
"Rodrick Rules" is the hilarious sequel to bestselling and award-winning "Diary of a Wimpy Kid". Perfect for readers of 8+, reluctant readers and all the millions of Wimpy Kid fans out there. Greg...
Ký hiệu xếp giá: 813 D103R
The third laugh-out-loud book in the bestselling phenomenon that is the Diary of a Wimpy Kid series. Greg's dad, Frank, is on a mission - a mission to make this wimpy kid . . . well, less wimpy. All...
Ký hiệu xếp giá: 813 D301R
Greg Heffley has always been in a hurry to grow up. But is getting older really all it's cracked up to be? Suddenly Greg is dealing with the pressures of boy-girl parties, increased responsibilities,...
Ký hiệu xếp giá: 818.03 K558J
Chủ đề: Nhật ký
Sinh động, hài hước, hấp dẫn, từng trang viết của Nhật ký chú bé nhút nhát đã dẫn dắt người đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác qua mỗi ngày cậu bé Greg lớn lên. Bạn đọc chắc chắn sẽ phải cười phá...
Ký hiệu xếp giá: 813 NH124K
Nhật Ký Chú Bé Nhút Nhát Tập 3: Giọt Nước Tràn Ly Sinh động, hài hước, hấp dẫn, từng trang truyện sê ri "Nhật kỳ chú bé nhút nhát" đã dẫn dắt người đọc đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác qua mỗi...
Ký hiệu xếp giá: 813 NH124K
Sinh động, hài hước, hấp dẫn, từng trang truyện sê ri "Nhật kỳ chú bé nhút nhát" đã dẫn dắt người đọc đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác qua mỗi ngày cậu bé Greg lớn lên. Bạn đọc chắc sẽ phải cười...
Đang xem: 442