Thông tin độc giả
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 616.9 KH300H
Cuốn sách làm người xem cảm động, khóc có, cười có, mỉm cười nhẹ nhàng có. Cuốn sách được viết bởi một bác sỹ giải phẫu thần kinh, người được chuẩn đoán chỉ còn 22 tháng để sống. Chính ông là người...
Ký hiệu xếp giá: 813 WH203B
A doctor's profound experience in fighting against the evil lung cancer - From being a doctor to a patient and the way he faces life, works hard, and dedicates , studying, thinking about medicine,...
Ký hiệu xếp giá: 616.99 WH203B
When Breath Becomes Air is a powerful look at a stage IV lung cancer diagnosis through the eyes of a neurosurgeon. When Paul Kalanithi is given his diagnosis he is forced to see this disease, and the...
Đang xem: 450